Het uitreiken van Kyoyo.

aktiviteiten

Foto's van enige aktiviteiten van Urasenke Nederland sinds 1994.